نوشته‌ها

آیا درمان ارتودنسی در بزرگسالان امکان پذیر است؟

/
ارتودنسی بزرگسالان و کودکان چه تفاوتی باهم دارند؟ ارتودنسی بزرگسالان از چه جهاتی حائز اهمیت است؟ نقش سن در درمان ارتودنسی چیست؟

چگونه می توان مدت درمان ارتودنسی را کوتاه تر کرد؟

/
چگونه می توان مدت استفاده از بریس ارتودنسی را کاهش داد؟ کوتاه تر کردن مدت زمان ارتودنسی با استفاده از بریس ارتودنسی همراه با بند های کشی