مشخصات مراجعه و تماس با کلینیک دکتر نسیم اثناعشری

لطفا جهت مراجعه حضوری به کلینیک، از طریق شماره های تماس ذکر شده در قسمت بعد، با واحد پذیرش هماهنگ نمایید.

از پذیرش بیماران محترم بدون وقت قبلی معذوریم