ارتودنسی ثابت دوفک

✅ اصلاح خط لبخند و مشکل بهم ریختگی دندان ها
🔅طرح درمان: ارتودنسی ثابت برای هر دو فک (بدون کشیدن دندان)