ارتودنسی ثابت دوفک

قبل وبعد از درمان ارتودنسی ثابت دوفک اصلاح بهم ریختگی شدید دندانی همراه با کشیدن دندان‌های پرمولر اول