نوشته‌ها

آیا بریس های دندانی می توانند باعث لقی و افتادن دندان ها شوند؟

/
آیا بریس ها می توانند باعث لق شدن دائمی دندان ها و یا حتی افتادن آن ها شوند؟ چرا براکت ارتودنسی باعث لق شدن دندان ها میشود؟