نوشته‌ها

آیا دندان های عقل بر بریس های دندانی تاثیر می گذارند؟

/
آیا دندان های عقل می توانند باعث متراکم و کج شدن دندان ها شوند؟ چه زمان دندان های عقل بر بریس های ارتودنسی تاثیر می گذارند؟