نوشته‌ها

آیا کسانی که روکش دندان، بریج یا ونیر دارند، می توانند از بریس ارتودنسی استفاده کنند؟

/
آیا افرادی که روکش دندان، بریج یا ونیر دارند، می توانند از بریس های فلزی، سرامیکی یا لینگوال استفاده کنند یا اینویزیلاین بهترین گزینه است؟