نوشته‌ها

بریس دندانی سلف لیگیت چیست؟

/
بریس سلف لیگیت از سیستمی درونی برای محکم کردن آرچ وایر به براکت ها استفاده می کنند. به این سیستم، براکت های خودتنظیم شونده نیز گفته می شود.

بریس لینگوال: ارتودنسی مخفی از پشت دندان ها

/
آیا استفاده از بریس های نامرئی، در مقایسه با سایر انواع، همراه با درد و ناراحتی کمتری است؟ آیا بریس لینگوال باعث ایجاد لکنت زبان می شود؟