نوشته‌ها

آیا ارتودنسی تک فک امکان پذیر است؟

/
درمان ارتودنسی تک فک چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ چه هنگامی ارتودنسی یک فک امکان پذیر نخواهد بود؟ هزینه ارتودنسی تک فک چگونه است؟