نوشته‌ها

بند های کشی (الاستیک) چه کاربردی در بریس های دندانی دارند؟

/
بند های کشی چه کارایی برای بریس های دندانی دارند؟ از چه زمان باید علاوه بر بریس، از الاستیک ارتودنسی نیز استفاده کرد؟

پاورچین که روی بریس ارتودنسی قرار می گیرد، چیست؟

/
پاورچین چیست؟ پاورچین چه کاری انجام می دهد؟ آیا استفاده از پاورچین دردناک است؟ چه مدتی باید از پاورچین استفاده شود تا تاثیر مطلوب را بگذارد؟