نوشته‌ها

پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی

/
چرا دندان ‌ها در طول ارتودنسی دچار پوسیدگی می‌ شوند؟ آیا ارتودنسی با وجود دندان ‌های پوسیده امکان ‌پذیر است؟ پوسیدگی دندان در ارتودنسی