نوشته‌ها

اُپن بایت (open bite) چیست؟

/
در افرادی که به اپن بایت دچارند دندان های جلویی فک بالا و پایین به سمت بیرون متمایل اند و دندان های پیشین دو فک با یکدیگر تماس پیدا نمی کنند.