نوشته‌ها

کراس بایت چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد؟

/
کراس بایت به حالتی گفته می شود که دندان ها به خوبی بر روی هم قرار نمی گیرند.کراس بایت به دو دسته تقسیم می شود: قدامی و خلفی.