نوشته‌ها

دندان عقل و تأثیر آن بر ارتودنسی دندان

/
آیا قبل از انجام ارتودنسی و نصب بریس‌ها کشیدن دندان عقل الزامی است؟ آیا می‌توان گفت دندان‌های عقل نهفته باعث مختل کردن روند ارتودنسی می‌شود؟