نوشته‌ها

دندان عقل و تأثیر آن بر ارتودنسی دندان

/
آیا قبل از انجام ارتودنسی و نصب بریس‌ها کشیدن دندان عقل الزامی است؟ آیا می‌توان گفت دندان‌های عقل نهفته باعث مختل کردن روند ارتودنسی می‌شود؟

آیا دندان های عقل بر بریس های دندانی تاثیر می گذارند؟

/
آیا دندان های عقل می توانند باعث متراکم و کج شدن دندان ها شوند؟ چه زمان دندان های عقل بر بریس های ارتودنسی تاثیر می گذارند؟