نوشته‌ها

حالت ‌های مختلف رویش دندان عقل

/
دندان عقل سومین و آخرین مجموعه از سری دندان‌های مولار یا همان دندان‌های آسیاب است. رشد دندان عقل از 9 سالگی، از داخل استخوان فک شروع می‌شود.