نوشته‌ها

دلایل برای زرد شدن دندان ها در زمان استفاده از بریس ارتودنسی

/
بریس های ارتودنسی به صورت مستقیم باعث زرد شدن دندان ها نمی شوند. . علل تغییر رنگ دندان ها در زمان استفاده از بریس ارتودنسی چیست؟