نوشته‌ها

دیپ بایت (deep bite) چیست؟

/
دیپ بایت، نوعی مال اکلوژن است. دیپ بایت زمانی اتفاق می افتد که دندان های فک بالا به میزان زیادی جلوتر از دندان های فک پایین قرار بگیرند.