نوشته‌ها

هدگیر  ارتودنسی (headgear) چیست؟

/
هدگیر یکی از ابزارهای ارتودنسی است که برای تصحیح بایت و هم تراز کردن فک به کار می رود. هدگیر ارتودنسی انواع مختلفی دارد