نوشته‌ها

پاورچین که روی بریس ارتودنسی قرار می گیرد، چیست؟

/
پاورچین چیست؟ پاورچین چه کاری انجام می دهد؟ آیا استفاده از پاورچین دردناک است؟ چه مدتی باید از پاورچین استفاده شود تا تاثیر مطلوب را بگذارد؟