نوشته‌ها

آیا تانگ کریب (tongue crib) می تواند عاداتی مانند مکیدن انگشت شست را متوقف کند؟

/
تانگ کریب در خردسالانی که در اثر مکیدن انگشت شست یا فشار آوردن به دندان ها با زبان دچار مشکلات دندانی، فکی، عضلانی یا استخوانی شده اند، به کار می رود.