درمان مشکل بی نظمی دندان دو فک

✅ اصلاح مشکل بینظمی دندان های هر دو فک همراه با اصلاح خط لبخند
🔅طرح درمان: ارتودنسی ثابت برای هر دو فک – بدون کشیدن دندان

شاید این مطلب نیز برای شما مفید باشد:  قبل ‌وبعد از درمان ارتودنسی بی نظمی دندان