نوشته‌ها

تاثیر ارتودنسی بر تحلیل ریشه دندان

/
اثرگذاری براکت روی ریشه دندان ها چگونه است؟ آیا می توان از تحلیل ریشه دندان ناشی از ارتودنسی پیشگیری کرد؟ تاثیر ارتودنسی بر تحلیل ریشه دندان