نوشته‌ها

همه چیز درباره اکسپندر یا وسیع کننده کام

/
اکسپندر برای وسیع کردن تدریجی سقف دهان به کار می روند. آیا استفاده از وسیع کننده کام دردناک است؟از اکسپندر در درمان کراس بایت استفاده می شود