نوشته‌ها

اورجت (overjet) دندان چیست؟

/
اورجت به چه علت ایجاد می شود؟ اورجت چه مشکلاتی را می تواند به وجود بیاورد؟ تفاوت اورجت با اوربایت و آندربایت چیست؟