نوشته‌ها

جویدن آدامس هنگام استفاده از بریس های ارتودنسی

/
آیا جویدن آدامس هنگام داشتن بریس ارتودنسی، اشکالی دارد؟ چگونه از چسبیدن آدامس به بریس جلوگیری کنیم؟ جویدن آدامس در حین ارتودنسی مضر یا مفید؟