نوشته‌ها

آیا با وجود دندان ‌های شیری می‌ توان درمان ارتودنسی انجام داد؟

/
آیا به تعویق انداختن معاینات ارتودنسی بعد از افتادن کامل دندان‌های شیری درست است؟ ارتودنسی دندان ‌های شیری به‌ چه صورت انجام می شود؟