نوشته‌ها

بهترین زمان برای آغاز درمان ارتودنسی

/
سنین مناسب برای قرار گرفتن تحت درمان ارتودنسی چه زمانی است؟ نقش سن در شروع درمان ارتودنسی در روند درمان چقدر مهم است؟

چه کسانی باید از بریس ارتودنسی استفاده کنند؟

/
آیا فرزند شما به بریس ارتودنسی نیاز دارد؟ نشانه های نیاز شما به بریس دندانی و درمان ارتودنسی چیست؟ چه زمان باید به ارتودنتیست مراجعه کنید؟