نوشته‌ها

آیا در حین درمان ارتودنسی با بریس می توان از مسواک برقی استفاده کرد؟

/
آیا در حین درمان ارتودنسی با بریس می توان از مسواک برقی استفاده کرد؟ اگر بریس ارتودنسی دارید، چرا بهتر است که از مسواک برقی استفاده کنید؟