نوشته‌ها

عوامل موثر در هزینه درمان ارتودنسی

/
هزینه ارتودنسی به چه عواملی وابسته است؟ چرا قیمت ارتودنسی ارائه شده توسط متخصصین متفاوت است؟ هزینه های جانبی ارتودنسی شامل چه مواردی است؟

ارتودنسی چیست؟

/
ارتودنسی شاخه ای تخصصی از دندانپزشکی است که به درمان مال اکلوژن می پردازد. مال اکلوژن به عدم قرارگیری صحیح دندانها رو هم میگویند