نوشته‌ها

مراقبت از براکت لینگوال و تمیز کردن آن چگونه است؟

/
مسواک زدن و نخ دندان کشیدن در طول درمان با براکت پشت دندانی چگونه است؟ با براکت لینگوال چگونه باید بهداشت دهان و دندان را رعایت کرد؟