نوشته‌ها

آیا در طول درمان ارتودنسی می توان متخصص ارتودنسی را تغییر داد؟

/
آیا در طول درمان ارتودنسی می توان متخصص ارتودنسی را تغییر داد؟ آیا تغییر ارتودنتیست منجر به افزایش زمان درمان می‎شود؟

 آیا حین درمان ارتودنسی می توان از ابزارهای موسیقی استفاده کرد؟

/
 آیا حین درمان ارتودنسی می توان از ابزارهای موسیقی استفاده کرد؟ آیا بسته شدن فاصله بین دندان ها در آواز خواندن اثر دارد؟

آیا بریس اینویزیلاین انتخاب مناسبی برای کودکان و نوجوانان است؟

/
آیا کودکان زیر 13 سال نیز می توانند از بریس های اینویزیلاین استفاده کنند؟ بریس اینویزیلاین برای چه کسی انتخاب مناسبی است؟