نوشته‌ها

آیا بریس اینویزیلاین انتخاب مناسبی برای کودکان و نوجوانان است؟

/
آیا کودکان زیر 13 سال نیز می توانند از بریس های اینویزیلاین استفاده کنند؟ بریس اینویزیلاین برای چه کسی انتخاب مناسبی است؟

اینویزیلاین (invisalign) چیست؟

/
عملکرد اینویزیلاین چگونه است؟ الاینر شفاف چگونه ساخته می شود؟ مزایای اینویزیلاین نسبت به بریس فلزی معمولی چیست؟