نوشته‌ها

آشنایی با مال اکلوژن کلاس ۳

/
ناهنجاری یا مال اکلوژن کلاس ۳ به حالتی گفته می‌شود که در آن فک بالا و پایین با یکدیگر هماهنگ نیستند. درمان مال اکلوژن کلاس 3 چیست؟

منظور از مال اکلوژن چیست؟

/
مال اکلوژن چیست؟ چه عواملی موجب ایجاد مال اکلوژن می شوند؟ چگونه می‌توان از بروز مال اکلوژن پیشگیری نمود؟ درمان مال اکلوژن چگونه است؟