استفاده از خمیردندان سفیدکننده حین درمان ارتودنسی با بریس، اینویزیلاین و ریتینر

/
در ارتودنسی، چه زمانی نباید از محصولات سفیدکننده استفاده کنید؟ هنگامی که ریتینر دارید، آیا استفاده از خمیردندان سفیدکننده مانعی دارد؟

آیا در حین درمان ارتودنسی با بریس می توان از مسواک برقی استفاده کرد؟

/
آیا در حین درمان ارتودنسی با بریس می توان از مسواک برقی استفاده کرد؟ اگر بریس ارتودنسی دارید، چرا بهتر است که از مسواک برقی استفاده کنید؟

مسواک زدن نادرست هنگام استفاده از بریس ارتودنسی

/
مضرات مسواک زدن نادرست هنگام استفاده از بریس ارتودنسی به مراتب بیشتر از حالت عادی است و باعث تخریب و پوسیدگی دندان میشود