نوشته‌ها

آیا در طول درمان ارتودنسی می توان متخصص ارتودنسی را تغییر داد؟

/
آیا در طول درمان ارتودنسی می توان متخصص ارتودنسی را تغییر داد؟ آیا تغییر ارتودنتیست منجر به افزایش زمان درمان می‎شود؟

 آیا حین درمان ارتودنسی می توان از ابزارهای موسیقی استفاده کرد؟

/
 آیا حین درمان ارتودنسی می توان از ابزارهای موسیقی استفاده کرد؟ آیا بسته شدن فاصله بین دندان ها در آواز خواندن اثر دارد؟

جویدن آدامس هنگام استفاده از بریس های ارتودنسی

/
آیا جویدن آدامس هنگام داشتن بریس ارتودنسی، اشکالی دارد؟ چگونه از چسبیدن آدامس به بریس جلوگیری کنیم؟ جویدن آدامس در حین ارتودنسی مضر یا مفید؟

همه چیز درباره اکسپندر یا وسیع کننده کام

/
اکسپندر برای وسیع کردن تدریجی سقف دهان به کار می روند. آیا استفاده از وسیع کننده کام دردناک است؟از اکسپندر در درمان کراس بایت استفاده می شود

ارتودنسی چیست؟

/
ارتودنسی شاخه ای تخصصی از دندانپزشکی است که به درمان مال اکلوژن می پردازد. مال اکلوژن به عدم قرارگیری صحیح دندانها رو هم میگویند

برگه‌ها